Købebetingelser pr. 1. august 2019 KU-shoppen

1. Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer bestilt via Ku-shop.degngrafisk.dk herefter kaldet KU-shoppen. Betingelser gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og KU-shoppen.

2. Forudsætninger

Du kan kun handle på KU-shoppen, hvis du opfylder følgende betingelser:

Du skal ved at vinge af i "accepter"-boksen i ordreforløbet tiltræde, at du har gennemlæst vore betingelser, og at du er indforstået hermed.

3. Bestilling af varer

Alle varer i KU-shoppen tilhører Konservativ Ungdom, og Degn Grafisk A/S står udelukkende for lager, ekspedition og fakturering.

For at kunne gennemføre en bestilling af varer hos KU-shoppen beder systemet dig om at afgive oplysninger om dit navn, e-mailadresse, postadresse, samt eventuelt betalingskort og betalingskortnummer (med udløbsdato). Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og vil ikke blive anvendt til andet formål.

Om sikkerhed henvises til punkt 6 nedenfor.

Forud for afgivelse af bestilling vil du på KU-shoppen se en oversigt, der viser de varer, du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb (inklusiv eventuelle leveringsomkostninger). Når du har afgivet din bestilling, modtager du straks en bestillingsbekræftelse, som du anbefales at printe ud og opbevare som dokumentation for bestillingen. Bestillingsbekræftelsen afsendes automatisk af hjemmesiden pr. mail, og er ikke en ordrebekræftelse.

4. Levering

Leveringsprisen beregnes på baggrund af ordrens størrelse, og fremgår altid af kurven før bestilling.

Leveringstidspunkt; Lagervarer leveres normalt på 2-3 dage. Ikke lagervarer leveres så hurtigt de kan komme på lager.

Modtagelse af varer; Når du har modtaget dine varer, bør du sammenholde disse med ordrebekræftelsen. Eventuelle skader under transport dækkes af KU-shoppen. Såfremt du konstaterer en fejl eller mangel/skade på de leverede varer, skal du straks eller inden 7 dage fra leveringen kontakte Degn Grafisk skriftligt.

Ved reklamation skal du opgive følgende oplysninger:

- Ordrenummer

- Navn

- Telefonnummer eller e-mail adresse

Du kan også kontakte KU-shoppen på den under punkt 11 nævnte adresse.

Webshoppen leverer kun varer i Danmark.

5. Betaling

Betaling for varer bestilt på KU-shoppen kan ske ved brug af Visa-/Dankort/mobilepay eller via faktura med 8 dages kredit. Fakturabeløbet bliver ved betaling med kort først trukket på din konto/kreditkort dagen efter at vi afsender varen.

6. Sikkerhed ved betalinger

I forbindelse med betalinger anvendes en særlig krypteringsteknologi, secure sockets layer (SSL). Det indebærer, at det kun er vores systemer, der kan aflæse informationer om dit betalingskort. Informationer om betalingskort bliver sendt videre til PBS i krypteret form, og de bliver ikke gemt eller opbevaret.

Du hæfter ikke selv for misbrug af dit betalingskort, medmindre du har overtrådt de gældende regler for brug heraf.

7. Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb efterfølgende, har du ret til at returnere dine varer i 14 dage fra varernes levering. Hvis du fortryder købet, er fragtomkostningerne for din egen regning. Fortrydelsesretten gælder ikke for specialfremstillede varer eller bestillingsvarer. Varerne kan sendes til os på det under punkt 11 nævnte adresse. Returfragt for tilbageleveret vare sker for kundens egen regning. Fakturabeløbet for den pågældende vare vil blive sendt til dig pr. bankoverførsel, når vi har modtaget dine returvarer og kontonummer.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varerne overgives til forretningen i væsentlig stand og mængde, som ved leveringen, og kun efter forudgående aftale.

BEMÆRK: Specialfremstillede varer og bestillingsvarer kan ikke returneres. Hvis dit navn/logo er trykt på på varen, er den specialfremstillet, og kan ikke returneres.

8. Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra KU-shoppen, skal påberåbes inden 8 dage efter, at køber har opdaget fejlen eller manglen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom køber opdager en fejl, skal køber rette henvendelse til KU-shoppen. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl og mangler, der viser sig indenfor 2 år efter varen er blevet leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er købers klage-/reklamationsmulighed afgrænset til den holdbarhedsperiode, KU-shoppen har stillet køber i udsigt. Køber kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for KU-shoppen.

9. Ansvar

KU-shoppen kan ikke garantere, at webstedet til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. KU-shoppen kan som følge heraf ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes manglende stabilitet eller problemer med internetforbindelse eller opkobling m.v. KU-shoppen kan heller ikke drages til ansvar for forsinkelser eller EDB-vira, der påføres kunden som følge af brug af e-mails eller downloads. Risikoen for vare købt hos KU-shoppen overgår til kunden på leverings tidspunktet.

10. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Degn Grafisk A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige hos Degn Grafisk A/S er direktør Henrik Degn.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Degn Grafisk A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: mail@degngrafisk.dk.

11. Henvendelser

Alle henvendelser om køb af kan rettes til KU-shoppen. Vi kan evt. give dig råd og vejledning om forståelsen af disse betingelser samt modtage eventuelle klager i anledning af køb af varer over e-shoppen. KU-shoppen har følgende adresse og telefonnummer:

KU-shoppen – Degn Grafisk A/S

Skaarupvej 28, Ravnkilde

9610 Nørager

Tlf.: 96 72 70 80

CVR.nr.: 38 29 18 66

mail@degngrafisk.dk

11. Øvrigt

I øvrigt gælder vore normale salgs- og leveringsbetingelser, hvis ikke de er udtrykkeligt fraveget i ovenstående. Du kan læse dem ved at trykke her.